Skriv här det du söker efter!

Pia Södergård

Pia Södergård

Pia Södergård

Överbibliotekarie 

Åbo Akademis bibliotek

pia.sodergard@abo.fi

Tfn +358 504096651

Forskningsprofil