Skriv här det du söker efter!

Peter James

Peter James

Peter James

FiDiPro Professor 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

peter.james@abo.fi

Forskningsprofil