Skriv här det du söker efter!

Peter Fagerström

Peter Fagerström

Peter Fagerström

Projektkoordinator, 

i företagsamhet

peter.fagerstrom@abo.fi