Skriv här det du söker efter!

Peter Backman

Peter Backman

Peter Backman

Projektingenjör 

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

peter.backman@abo.fi

Forskningsprofil