Skriv här det du söker efter!

Pernilla Sund

Pernilla Sund

Pernilla Sund

Projektassistent 

Laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

pernilla.sund@abo.fi