Skriv här det du söker efter!

Per Jonsson

Per Jonsson

Per Jonsson

Gästprofessor 

Biovetenskaper gemensamma

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

per.jonsson@abo.fi

Forskningsprofil