Skriv här det du söker efter!

Per Jonsson

Per Jonsson

Per Jonsson

Gästprofessor

per.jonsson@abo.fi

Forskningsprofil