Skriv här det du söker efter!

Patrik Ståhl

Patrik Ståhl

Patrik Ståhl

Projektassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

patrik.x.stahl@abo.fi