Skriv här det du söker efter!

Patrik Hollós

Patrik Hollós

Patrik Hollós

Projektkoordinator 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

patrik.hollos@abo.fi

Forskningsprofil