Skriv här det du söker efter!

Patrik Hettula

Patrik Hettula

Patrik Hettula

Projektkoordinator 

i historia

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

patrik.hettula@abo.fi

Forskningsprofil