Skriv här det du söker efter!

Patrik Hettula

Patrik Hettula

Patrik Hettula

Forskningsassistent 

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

patrik.hettula@abo.fi

Forskningsprofil