Skriv här det du söker efter!

Pamela Backholm

Pamela Backholm

Pamela Backholm

Lektor 

prorektor för Vasa övningsskola (främst åk 7-9)

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

pamela.backholm@abo.fi

Forskningsprofil