Skriv här det du söker efter!

Oskari Juurikkala

Oskari Juurikkala

Oskari Juurikkala

Forskardoktor 

i dogmatik

Teologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

oskari.juurikkala@abo.fi

Tfn +358 503399247

Forskningsprofil