Skriv här det du söker efter!

Oskar Högström

Oskar Högström

Oskar Högström

Skolassistent 

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

oskar.hogstrom@abo.fi