Skriv här det du söker efter!

Oscar Nyman

Oscar Nyman

Oscar Nyman

Projektassistent 

Laboratoriet för naturmaterialteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

oscar.e.nyman@abo.fi