Skriv här det du söker efter!

Nina Söderlund

Nina Söderlund

Nina Söderlund

Planerare 

Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande

nina.soderlund@abo.fi

Tfn +358 505278180

Forskningsprofil