Skriv här det du söker efter!

Nina H Kivinen

Nina H Kivinen

Nina H Kivinen

Akademilektor 

i organisation och ledning

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

nina.kivinen@abo.fi

Forskningsprofil