Skriv här det du söker efter!

Nina H Kivinen

Nina H Kivinen

Nina H Kivinen

Projektforskare,  Företagsekonomi

nina.kivinen@abo.fi

Forskningsprofil