Nina H Kivinen

Nina H Kivinen

Nina H Kivinen

Projektforskare, 

i organisation och ledning

nina.kivinen@abo.fi

Research database Artur