Skriv här det du söker efter!

Nina H Kivinen

Nina H Kivinen

Nina H Kivinen

Akademilektor,  i organisation och ledning

nina.kivinen@abo.fi

Forskningsprofil