Skriv här det du söker efter!

Niilo Salmela

Niilo Salmela

Niilo Salmela

Projektassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

niilo.salmela@abo.fi