Skriv här det du söker efter!

Muhammad Usman Sanwal

Muhammad Usman Sanwal

Muhammad Usman Sanwal

Projektforskare 

Informationsteknologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

muhammad.sanwal@abo.fi

Forskningsprofil