Skriv här det du söker efter!

Mojgan Kamali

Mojgan Kamali

Mojgan Kamali

Doktorand, 

in the Doctoral Network in Information Technologies and Mathematics (DITM)

mojgan.kamali@abo.fi

Research database Artur