Skriv här det du söker efter!

Mohammad Bhuyan

Mohammad Bhuyan

Mohammad Bhuyan

Forskningsassistent

mohammad.bhuyan@abo.fi