Skriv här det du söker efter!

Mirva Pääkkönen

Mirva Pääkkönen

Mirva Pääkkönen

Forskningsassistent 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

mirva.paakkonen@abo.fi

Forskningsprofil