Skriv här det du söker efter!

Mirva Pääkkönen

Mirva Pääkkönen

Mirva Pääkkönen

Forskningsassistent

mirva.paakkonen@abo.fi

Forskningsprofil