Skriv här det du söker efter!

Minna Määttä

Minna Määttä

Minna Määttä

Forskningsassistent 

inom ungdomsvetenskap

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

minna.maatta@abo.fi

Forskningsprofil