Skriv här det du söker efter!

Mikko Värttö

Mikko Värttö

Mikko Värttö

Forskningsassistent 

Samforsk

Institutet för samhällsforskning

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

mikko.vartto@abo.fi