Skriv här det du söker efter!

Mikaela Björklund

Mikaela Björklund

Mikaela Björklund

Universitetslärare 

i de främmande språkens didaktik inklusive flerspråkighet

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

mikaela.bjorklund@abo.fi

Forskningsprofil