Skriv här det du söker efter!

Md Abdullah Sazzad

Md Abdullah Sazzad

Md Abdullah Sazzad

Projektforskare

m.sazzad@abo.fi

Forskningsprofil