Skriv här det du söker efter!

Maximilian Gareis

Maximilian Gareis

Maximilian Gareis

Projektassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

maximilian.gareis@abo.fi