Skriv här det du söker efter!

Martin Scheinin

Martin Scheinin

Martin Scheinin

Forskarprofessor 

inom projekt IDA

Rättsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

martin.scheinin@abo.fi

Forskningsprofil