Skriv här det du söker efter!

Markus Pesonen

Markus Pesonen

Markus Pesonen

Laboratorieingenjör 

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

markus.pesonen@abo.fi

Forskningsprofil