Skriv här det du söker efter!

Marie Järnström

Marie Järnström

Marie Järnström

Doktorand,  i doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity

marie.jarnstrom@abo.fi

Forskningsprofil