Maria Johansson

Maria Johansson

Maria Johansson

Planerare, 

Utbildningsplanerare, ÖPU

maria.c.johansson@abo.fi

Tfn +358 469202280

Research database Artur