Skriv här det du söker efter!

Malin Wälitalo

Malin Wälitalo

Malin Wälitalo

Koordinator 

för internationella ärenden

Utbildningsservice

Universitetsservice

malin.walitalo-palo@abo.fi