Skriv här det du söker efter!

Malin Sjöblom

Malin Sjöblom

Malin Sjöblom

Timlärare i huvudsyssla 

i matematik och kemi

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

malin.sjoblom@abo.fi

Forskningsprofil