Maj-Len Rönnqvist

Maj-Len Rönnqvist

Maj-Len Rönnqvist

Timlärare i huvudsyssla, 

specialundervisning

maj-len.ronnqvist@abo.fi

Tfn +358 504639504