Skriv här det du söker efter!

Maj-Len Rönnqvist

Maj-Len Rönnqvist

Maj-Len Rönnqvist

Timlärare i huvudsyssla 

specialundervisning

maj-len.ronnqvist@abo.fi