Skriv här det du söker efter!

Luca Hopman

Luca Hopman

Luca Hopman

Forskningsassistent 

Samhällsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

luca.hopman@abo.fi

Forskningsprofil