Skriv här det du söker efter!

Louise Lindroos

Louise Lindroos

Louise Lindroos

Doktorand 

i doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity

louise.lindroos@abo.fi

Forskningsprofil