Skriv här det du söker efter!

Lotta Valve

Lotta Valve

Lotta Valve

Projektforskare 

i gammaltestamentlig exegetik

lotta.valve@abo.fi

Tfn +358 469216378

Forskningsprofil