Skriv här det du söker efter!

Lotta Lovisa Eronen

Lotta Lovisa Eronen

Lotta Lovisa Eronen

Projektassistent 

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

lotta.eronen@abo.fi

Forskningsprofil