Skriv här det du söker efter!

Lotta Aarikka

Lotta Aarikka

Lotta Aarikka

Koordinator 

för Langnet

Språk

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

lotta.aarikka@abo.fi

Tfn +358 504763562