Skriv här det du söker efter!

Loay Saeed

Loay Saeed

Loay Saeed

Projektforskare 

Laboratoriet för process- och systemteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

loay.saeed@abo.fi