Skriv här det du söker efter!

Lise-Lotte Hellöre

Lise-Lotte Hellöre

Lise-Lotte Hellöre

Projektforskare 

i internationell marknadsföring

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

lise-lotte.hellore@abo.fi

Tfn +358 469214423

Forskningsprofil