Skriv här det du söker efter!

Lisa Valkonen

Lisa Valkonen

Lisa Valkonen

Projektassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

lisa.valkonen@abo.fi