Skriv här det du söker efter!

Linus Fröjdö

Linus Fröjdö

Linus Fröjdö

Projektassistent 

Informationsteknologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

linus.frojdo@abo.fi