Skriv här det du söker efter!

Linn Engström

Linn Engström

Linn Engström

Koordinator 

för fältteam

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

linn.engstrom@abo.fi