Linda Tallberg

Linda Tallberg

Linda Tallberg

Universitetslärare, 

i organisation och ledning

linda.tallberg@abo.fi