Skriv här det du söker efter!

Linda Sjöholm

Linda Sjöholm

Linda Sjöholm

Chef för personalärenden 

Personalservice

Universitetsservice

linda.m.sjoholm@abo.fi

Tfn +358 407511006

Forskningsprofil