Skriv här det du söker efter!

Linda Norrgård

Linda Norrgård

Linda Norrgård

Planerare 

Centret för livslångt lärande

linda.norrgard@abo.fi

Tfn +358 504365076

Forskningsprofil