Skriv här det du söker efter!

Linda Mannila

Linda Mannila

Linda Mannila

Projektforskare

linda.mannila@abo.fi

Tfn +358 469208367

Forskningsprofil