Skriv här det du söker efter!

Linda Mannila

Linda Mannila

Linda Mannila

Projektforskare 

Informationsteknologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

linda.mannila@abo.fi

Forskningsprofil