Skriv här det du söker efter!

Linda Hautanen

Linda Hautanen

Linda Hautanen

Timlärare i huvudsyssla 

speciallärare

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

linda.hautanen@abo.fi