Skriv här det du söker efter!

Lillemor Östman

Lillemor Östman

Lillemor Östman

Projektassistent,  i vårdvetenskap

lillemor.ostman@abo.fi

Tfn +358 509133341

Forskningsprofil