Skriv här det du söker efter!

Liisa Ritakallio

Liisa Ritakallio

Liisa Ritakallio

Forskningsassistent,  i psykologi

liisa.ritakallio@abo.fi