Skriv här det du söker efter!

Laura Olesen

Laura Olesen

Laura Olesen

Timlärare i huvudsyssla 

klasslärare

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

laura.olesen@abo.fi

Forskningsprofil